top of page

Beregning af næringsdeklaration

Der er flere rigtige veje til en lovlig næringsdeklaration, jf. reglerne i EU's mærkningsforordning FIC 1169/2011. En af vejene er beregning ud fra de konkrete råvaredata.

Lolex tilbyder at beregne, afrunde og opstille en næringsdeklaration til brug i mærkningen, hvis følgende informationer sendes til os:

  • Datablade for de anvendte ingredienser (inkl. sammensatte ingredienser – som fx ”krydderiblanding”)

  • Opskrift på produktionsbatch med vægt af hver indgående ingrediens

  • Vægt af færdig batch (eller oplysning om størrelsen af bage-/koge-/tørresvind)

 

Hvis der mangler datablade på standardiserede råvarer som fx salt, sukker eller hvedemel, vil Lolex hente data fra DTUs fødevaredatabase til brug for beregningen.

Beregning af næringsdeklaration er en hurtig vej til resultatet, forudsat at de nødvendige oplysninger foreligger eller hurtigt kan fremskaffes.

bottom of page