Udløbsdatoen for ”Mindst holdbar til” nærmer sig

I 2014 blev oversættelsen af ”Best before” i mærkningsforordningen ændret, så der i den danske version står ”Bedst før” og ikke længere "Mindst holdbar til". Ændringen kom på et tidspunkt, hvor mange virksomheder netop havde opdateret emballage efter de nye mærkningsregler. Derfor gav Fødevarestyrelsen en lang overgangsordning, som nu er ved at rinde ud. Kravet var, at virksomhederne ved førstkommende lejlighed skulle ændre "mindst holdbar til" til "bedst før", dog senest pr. 1. januar 2020. Tilsvarende skulle ”mindst holdbar til og med” ændres til ”bedst før udgangen af”.

”Sidste anvendelsesdato” hedder stadig ”Sidste anvendelsesdato”.

Sælger du fødevarer, der er mærket efter de gamle regler, så husk at overgangsordningen snart ophører.

10. december 2019 / Lone Blanner Jul / lone@lolex.dk

Flere detaljer om de til tider kringlede regler om salt med og uden jod

1. juli 2019 trådte den nye bekendtgørelse nr. 613 af 28.05.2019 om tilsætning af jod til husholdningssalt og salt i brød og almindeligt bagværk m.v. i kraft.

 

Brød og almindeligt bagværk omfatter knækbrød, fladbrød, skorper, pizzabunde, rasp, tortillas, tvebakker, færdige melblandinger og lignende – og disse skal være produceret med salt tilsat jod. Produkter, der ikke overholder de nye regler og er lovligt markedsført eller mærket inden 1. juli 2020, kan markedsføres, indtil lagrene er opbrugt.

 

Reglerne i bekendtgørelsen gælder ikke for husholdningssalt samt brød og almindeligt bagværk, hvori salt indgår som ingrediens, når produkterne er lovligt markedsført i et andet EU- eller EØS-land eller Tyrkiet og ej heller for brød og almindeligt bagværk med salt tilsat jod, hvis fødevarerne er lovligt produceret i et tredjeland, hvor jodtilsætningen er lovpligtig.

 

Ifølge bekendtgørelsen skal husholdningssalt og salt i brød og almindeligt bagværk, der kun sælges i Danmark, indeholde salt tilsat jod i en mængde på 20 mg jod/kg salt (tidligere var kravet 13 mg jod/kg salt). I specielle tilfælde kan der søges dispensation hos myndighederne fra kravet om at tilsætte jod eller for at tilsætte jod i en mængde under 20 mg jod/kg salt.

 

Hvis der er tilsat jod over 20 mg/kg salt til husholdningssalt eller til salt i brød og almindeligt bagværk, eller hvis der er anvendt salt tilsat jod i andre fødevarer end brød og almindeligt bagværk (uanset jodmængden), skal varerne overholde bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer, nr. 738 af 11/07/2019, og afhængigt af jodmængden skal man enten meddele Fødevarestyrelsen, at man sælger varen i Danmark senest når salget starter, eller man skal ansøge om tilsætningen og få den godkendt i Danmark, inden varen må sælges. En ansøgning koster et gebyr på pt. 12600 kr. Disse regler gælder også for varer, som er lovligt markedsført i et andet EU- eller EØS-land eller Tyrkiet – her skal de danske regler følges uanset hvad.

25. oktober 2019 / Birgitte Bache Westh / birgitte@lolex.dk

Er der soja i dine sorte bønner?

Sælger du af og til retter med et strejf af Sydøstasien? Eller andre varer, som indeholder sojasauce eller lignende? Så vær opmærksom på, at fermenterede sojabønner på engelsk tit omtales som 'fermented black beans' eller blot 'black beans'. Dette kan give anledning til at glemme at fremhæve soja som allergen, da de almindelige sorte bønner (latinsk Phaseolus vulgaris) ligeledes hedder 'black beans' og begge ingredienser derfor nemt kan forveksles.

13. oktober 2018 / Kristin Lohse-Hansen / kristin@lolex.dk

Glutenfri og laktosefri er underlagt særregler i Sverige

Sælger du glutenfri, laktosefri og andre fødevarer mærket med ”fri for [allergen]” i Sverige, så skal du være opmærksom på, at det fra  15/10-2018 bliver obligatorisk at anmelde disse produkter til Livsmedelsverket. 

 

Læs mere her: https://lnkd.in/ftETQYe

24. oktober 2018 / Lone Blanner Jul / lone@lolex.dk

Besøg

Vesterballevej 5

DK-7000 Fredericia

Ring

T: +45 76 22 11 22

  • LinkedIn Social Ikon

Følg

Find os på LinkedIn