top of page

EU-forbud mod Lithothamnium calcareum  i økologiske fødevarer

Calciumholdigt pulver fra den forstenede rødalge Lithothamnium calcareum må ikke anvendes i økologiske fødevarer. Det har EU-domstolen d. 29. april 2021 slået fast på baggrund af et spørgsmål rejst af de tyske myndigheder overfor Kommissionen om brugen af pulveret i økologiske soja- og risdrikke fra en tysk producent. Producenten anpriser også calciumtilsætningen på emballagen. Begge spørgsmål er i årevis blevet behandlet i tyske retsinstanser og derpå sendt videre til EU-domstolen for en endelig afklaring. Dommen fra april afviser begge muligheder.

Pulveret, der fremstilles af den døde, forstenede alge, er en ikke-økologisk ingrediens. I henhold til Økologiforordningen må ikke-økologiske landbrugsingredienser kun anvendes på særlige vilkår, og der findes en begrænset liste med tilladte ikke-økologiske ingredienser, hvor pulveret ikke optræder.

For at en ikke-økologisk ingrediens kan tillades (fra den begrænsede liste eller ansøges om) skal begge disse kriterier være opfyldt (jf. artikel 21 i forordning nr. 834/2007, stk. 1):

i)      der findes ikke et økologisk fremstillet alternativ

ii)     det er umuligt at producere eller konservere fødevaren eller at opfylde bestemte kostmæssige behov, som er forskrevet af EU-lovgivningen, uden ingrediensens anvendelse

EU-domstolen vurderer, at kun det første kriterium er opfyldt.

Desuden mener EU-domstolen, at en tilladelse af pulveret i økologi ville medføre en omgåelse af det generelle forbud mod tilsætning af vitaminer og mineraler til økologiske fødevarer, da pulverets primære funktion er at tilføre calcium.

Økologiske fødevarer må kun beriges, hvis tilsætningen er krævet i lovgivningen i EU eller nationalt. Der findes ingen lovkrav om at tilsætte kalk til vegetabilske drikke, hverken i EU, Tyskland – eller Danmark for den sags skyld.

Da ingrediensen er fundet ulovlig i økologi, ser EU-domstolen ingen grund til at behandle anprisningsspørgsmålet nærmere.

bottom of page