top of page

Mærkning af foder

Mærkning af foder omfatter alle budskaber, der gives på foderets emballage og andet markedsføringsmateriale. Der er visse informationer, der er påkrævede og altid skal fremgå af deklarationen, dette afhænger dog af fodertypen, og de påkrævede angivelser omfatter bl.a. fodertype (fodermiddel, fuldfoder eller tilskudsfoder), sammensætning, tilsætningsstoffer, analytiske bestanddele, nettomængde, holdbarhed, brugsanvisning, navn eller firmanavn og adresse på den mærkningsansvarlige.

Inden for hvert emne kan der være undtagelser eller yderligere supplerende krav afhængigt af det konkrete foder. Øvrige oplysninger er frivillige, her tænkes på fx på illustrationer og anprisninger som ”højt” eller ”lavt” indhold, ”ikke tilsat” eller ”fri for …”, ”light”, ”naturlig”, ”frisk” og lignende.

Når Lolex rådgiver om mærkning af foder vurderes alle elementer af mærkningen: Er alle krævede elementer tilstede? Er billeder og illustrationer retvisende og lovlige? Er de frivillige oplysninger tilladte?

 

Vi hjælper gerne med mærkning af foder til det danske, norske og svenske marked.

bottom of page