top of page

Udløbsdatoen for ”Mindst holdbar til” nærmer sig
 

I 2014 blev oversættelsen af ”Best before” i mærkningsforordningen ændret, så der i den danske version står ”Bedst før” og ikke længere "Mindst holdbar til". Ændringen kom på et tidspunkt, hvor mange virksomheder netop havde opdateret emballage efter de nye mærkningsregler. Derfor gav Fødevarestyrelsen en lang overgangsordning, som nu er ved at rinde ud. Kravet var, at virksomhederne ved førstkommende lejlighed skulle ændre "mindst holdbar til" til "bedst før", dog senest pr. 1. januar 2020. Tilsvarende skulle ”mindst holdbar til og med” ændres til ”bedst før udgangen af”.

”Sidste anvendelsesdato” hedder stadig ”Sidste anvendelsesdato”.

Sælger du fødevarer, der er mærket efter de gamle regler, så husk at overgangsordningen snart ophører

bottom of page