top of page

Nye økologiregler

Den nye økologiforordning, forordning (EU) 2018/848 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EF) 834/2007, finder anvendelse fra den 1. januar 2022. Med den følger nogle tilføjelser, der skal indarbejdes i produktion og mærkning af de økologiske fødevarer. Her følger en ikke-udtømmede information om ændringer, vi har bemærket:

Aromaer

Én af tilføjelserne i den nye økologiforordning handler om aromaer og fremgår af forordningens artikel 30, stk. 5. Hvis en fødevare, der indeholder aroma(er), markedsføres som ”økologisk”, må der kun anvendes naturlige aromastoffer og aromapræparater i overensstemmelse med forordning (EF) 1334/2008 artikel 16, stk. 2, 3 og 4 - og alle aromaelementer og bærestoffer skal være økologiske. Da aromaen fremover skal overholde alle tre punkter i aromaforordningen, betyder det, at man kun må bruge en ”naturlig XX aroma”, hvor mindst 95 % af den aromagivende bestanddel er fremstillet af det udgangsmateriale (kilde), som navnet (XX) angiver. Det kunne fx være en ”naturlig jordbæraroma”, hvor mindst 95 % af aromaen kommer fra jordbær.

Akvakultur

En anden tilføjelse er, at man i én af de tre pligttekster:

 • ”EU-jordbrug”

 • ”ikke-EU-jordbrug”

 • ”EU/ikke-EU-jordbrug”

kan erstatte ”jordbrug” med ”akvakultur”, hvor det er relevant – dvs. på økologiske fisk og fiskevarer fra hav- eller dambrug.

Med den nye økologiforordning er der også kommet en ny gennemførelsesforordning: (EU) 2021/1165 om godkendelse af visse produkter og stoffer til anvendelse i økologisk produktion og udarbejdelse af en liste over disse. Den erstatter den tidligere gennemførelsesforordning og gælder også fra 1. januar 2022.

Færre godkendte ikke-økologiske landbrugsingredienser

I den danske oversættelse af gennemførelsesforordningen er ”Food additives” ved en fejl oversat til ”Fodertilsætningsstoffer” i stedet for ”Fødevaretilsætningsstoffer”.  Det drejer sig om følgende artikel og bilag: Artikel 6, Bilag V, del A og Bilag V, del A, afsnit A1.

I den nye gennemførelsesforordning er listen over godkendte ikke-økologiske landbrugsingredienser i økologi blevet væsentligt kortere (bilag V, del B). Den nye liste gælder først fra 1. januar 2024. Herefter accepteres kun disse ikke-økologiske landbrugsingredienser:

 • Algae Arame (Eisenia bicyclis), uforarbejdet samt varer, der direkte er forbundet med denne alge, og som har undergået en første bearbejdning

 • Algae Hijiki (Hizikia fusiforme), uforarbejdet samt varer, der direkte er forbundet med denne alge, og som har undergået en første bearbejdning

 • Barken af træet Pau d'arco Handroanthus impetiginosus (»lapacho«)

  • Med følgende betingelse: Må kun anvendes i Kombucha og teblandinger

 • Naturtarme

  • Med følgende betingelse: Fra naturlige råmaterialer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse

 • Gelatine

  • Med følgende betingelse: Fra andre kilder end svin [dvs. svinegelatine SKAL være økologisk]

 • Mælkemineralpulver/-væske

  • Med følgende betingelse: Må kun anvendes til sin sensoriske funktion for helt eller delvist at erstatte natriumklorid

 • Vilde fisk og vildtlevende akvatiske dyr, uforarbejdet samt produkter fremstillet heraf ved processer​

  • Med følgende betingelser: kun fra fiskeri, der er certificeret som bæredygtigt i henhold til en ordning, der anerkendes af den kompetente myndighed i overensstemmelse med principperne i forordning (EU) nr. 1380/2013, i overensstemmelse med del III, punkt 3.1.3.1, litra c), i bilag II til forordning (EU) 2018/848

  • Kun når ikke tilgængelig i økologisk akvakultur

Så efter 1. januar 2024 er f.eks. passionsfrugt, tørret hindbær og brøndkarse ikke længere tilladt i økologi, medmindre ingredienserne er økologiske.

 

bottom of page