top of page

Oversættelse til dansk, svensk, norsk og tysk

Lolex kan udføre fødevaremærkning til brug i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland. Mærkningsreglerne kræver, at de lovpligtige informationer er til stede på målmarkedets sprog eller et sprog, der i stavning er meget tæt på. Hvis varedeklarationen ikke er ”født” på dansk, svensk, norsk eller tysk, kan Lolex udføre en korrekt oversættelse til målsproget, hvor landets særlige mærkningsregler og -vejledninger og varestandarder med fastlagt ordvalg tages med i ed. I samme arbejdsgang tjekker Lolex varebetegnelsen, tilsætningsstofferne, næringsdeklarationen, anprisninger (claims) mv. På denne måde får man ikke blot en oversættelse tilbage fra os, men også en vurdering af mærkningen således, at det samlede resultat bliver en lovlig deklaration i markedsføringslandet.

Dette betyder, at Lolex aldrig ’bare’ oversætter, men at vi yder en fuld pakke med oversættelse og fødevarejura.

Dansk, svensk og norsk kan ofte kombineres til en samlet deklaration, hvor skråstreger angiver de forskellige stavninger, hvor sådanne er nødvendige. En korrekt deklaration kan laves på mere end én måde, og der ligger ofte en subjektiv vurdering bag valget af varebetegnelse og konkrete ingrediensord og eventuelle helgarderinger med flere stavemåder afbrudt af skråstreger. Lange og komplicerede varedeklarationer med sprogkombinationer kan dog være uoverskuelige for forbrugeren. Derfor anbefaler vi i nogle tilfælde separate sprogversioner.

bottom of page