top of page

Private label mærkning af fødevarer

Lolex samarbejder med danske supermarkedskæder, som jævnligt henviser deres leverandører til at få hjælp hos Lolex. Lolex har gode relationer til kvalitetsafdelinger i kæderne og holder sig orienteret om deres mærkningspolitikker, der ofte rækker ud over lovgivningens krav. Derfor ved vi, hvor der skal sættes ind, og vi kan gennemskue, hvad der mangler for at nå i mål. Vi tager også meget gerne kommunikationen med kæden for at få løst et eventuelt problem vedr. produktnavn eller anprisninger.

 

Nogle kæder har deres eget specifikationsskema, som leverandøren eller producenten udfylder og sender til Lolex. Lolex kvalificerer produktoplysningerne og koordinerer eventuelt om navn eller andre detaljer med supermarkedskæden. Til slut udfærdiges et udkast til mærkningen i skemaet, som så kan afleveres til kæden til videre grafisk bearbejdning. Hvis ikke kæden har sit eget skema, kan enten Lolex’ specifikationsskema bringes i spil, eller også er der af og til allerede udarbejdet en grafisk mærkningsfil, som Lolex får tilsendt til vurdering og rettelse.

 

Uanset arbejdsmåden, går Lolex ind i sagen og er leverandørens partner i at nå frem til et lovligt og for supermarkedet acceptabelt resultat. Om Lolex til slut involveres i korrekturlæsningen af den grafiske fil, er forskelligt fra sag til sag. Men det er altid en god ide, da der i sidste fase kan snige sig nye elementer ind som fx claims, illustrationer, prosatekster, som enten skal revideres, fjernes eller som kræver % af visse ingredienser, og dermed fører til en eller flere rettelser i den grundlæggende varedeklaration.

bottom of page