top of page

Flere detaljer om de til tider kringlede regler om salt med og uden jod

1. juli 2019 trådte den nye bekendtgørelse nr. 613 af 28.05.2019 om tilsætning af jod til husholdningssalt og salt i brød og almindeligt bagværk m.v. i kraft.

 

Brød og almindeligt bagværk omfatter knækbrød, fladbrød, skorper, pizzabunde, rasp, tortillas, tvebakker, færdige melblandinger og lignende – og disse skal være produceret med salt tilsat jod. Produkter, der ikke overholder de nye regler og er lovligt markedsført eller mærket inden 1. juli 2020, kan markedsføres, indtil lagrene er opbrugt.

 

Reglerne i bekendtgørelsen gælder ikke for husholdningssalt samt brød og almindeligt bagværk, hvori salt indgår som ingrediens, når produkterne er lovligt markedsført i et andet EU- eller EØS-land eller Tyrkiet og ej heller for brød og almindeligt bagværk med salt tilsat jod, hvis fødevarerne er lovligt produceret i et tredjeland, hvor jodtilsætningen er lovpligtig.

 

Ifølge bekendtgørelsen skal husholdningssalt og salt i brød og almindeligt bagværk, der kun sælges i Danmark, indeholde salt tilsat jod i en mængde på 20 mg jod/kg salt (tidligere var kravet 13 mg jod/kg salt). I specielle tilfælde kan der søges dispensation hos myndighederne fra kravet om at tilsætte jod eller for at tilsætte jod i en mængde under 20 mg jod/kg salt.

 

Hvis der er tilsat jod over 20 mg/kg salt til husholdningssalt eller til salt i brød og almindeligt bagværk, eller hvis der er anvendt salt tilsat jod i andre fødevarer end brød og almindeligt bagværk (uanset jodmængden), skal varerne overholde bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer, nr. 738 af 11/07/2019, og afhængigt af jodmængden skal man enten meddele Fødevarestyrelsen, at man sælger varen i Danmark senest når salget starter, eller man skal ansøge om tilsætningen og få den godkendt i Danmark, inden varen må sælges. En ansøgning koster et gebyr på (2019) 12600 kr. Disse regler gælder også for varer, som er lovligt markedsført i et andet EU- eller EØS-land eller Tyrkiet – her skal de danske regler følges uanset hvad.

bottom of page