top of page

Vurdering af legalitet

Inden der investeres kræfter, tid og penge i forhandlinger med supermarkeder, import, branding, emballage mv. kan det være en rigtig god idé at få et helt nyt produkt screenet for lovlighed i markedsføringslandet. Dette gælder især fødevarer fra 3. lande, hvor fødevarelovgivningen er anderledes end i EU.

Hos Lolex gennemgår vi de tekniske informationer for at vurdere, om fx ingredienser og tilsætningsstoffer er lovlige, og om varen vil være i orden at markedsføre med det ønskede salgsnavn. Hvis der på forkant er ønsker til anprisninger, kan disse vurderes ved samme lejlighed. Efter screeningen har det markedsførende firma et godt udgangspunkt for at vælge produktet til eller fra.

Falder screeningen positivt ud, vil næste skridt typisk være at udarbejde en fuld varedeklaration. Hvis screeningen har afsløret en stopklods for det ønskede varenavn, vil der i arbejdet på deklarationen blive forhandlet med det markedsførende firma om et alternativt navn. Ønskes Lolex’ hjælp i denne næste fase, se vores beskrivelse af ydelserne ”Mærkning af fødevarer” eller ”Oversættelse til dansk, svensk, norsk og tysk”.

bottom of page